Tại sao khi dừng xe đột ngột thì người ngồi trong xe lại văng về phía trước sau đó mới trở lại bình thường?

Question

Tại sao khi dừng xe đột ngột thì người ngồi trong xe lại văng về phía trước sau đó mới trở lại bình thường?

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-13T03:36:51+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:38:38+00:00

  Đáp án:

  Khi ô tô đang di chuyển thì cả ô tô và người đều di chuyển. Khi ô tô dừng lại đột ngột thì ô tô ngừng chuyển động còn người do quán tính nên vẫn di chuyển về phía trước.

  ⇒ Vì vậy khi ô tô đang đi nhanh rồi dừng lại đột ngột thì người trong xe ngả về trước.

   

  0
  2021-10-13T03:38:43+00:00

  Đáp án:

   Khi dừng xe đột ngột thì người ngồi trong xe lại văng về phía trước sau đó mới trở lại bình thường, vì khi xe đang chạy theo quán tính thì ta vẫn di chuyển về phía trước do xe di chuyển nên khi dừng lại đột ngột hành khách trên xe do quán tính nên không thể thay đổi ngừng chuyển động , do đó xe dừng lại còn hành khách thì ngã về phía trước vì không thể thay đổi quán tính đột ngột. Vì vậy khi dừng xe đột ngột thì người ngồi trong xe lại văng về phía trước sau đó mới trở lại bình thường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )