tại sao khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa đa dạng

Question

tại sao khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa đa dạng

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-01T10:41:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T10:42:42+00:00

   khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa đa dạng vì :

  Từ Bắc xuống Nam , có 3 vành đai khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
  Đây là sự phân hoá khí hậu theo vỹ độ ( quy luật địa đới, độ vỹ càng cao góc tới càng nhỏ, lượng bức xạ mặt trời càng ít…) Do địa hình Bắc Mĩ nằm từ vòng cực Bắc đến 1500 B .

  => Khá là thuận lợi cho việc trồng trọt , sinh sống của người dân

  0
  2021-10-01T10:42:56+00:00

  Khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa rất đa dạng.

  Thứ nhất là sự phân hóa khí hậu theo chiều Bắc – Nam

  Đi từ Bắc xuống Nam, Bắc Mĩ có các vành đai khí hậu: Hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Trong đó, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.

  Nguyên nhân: Do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự phân hoá bắc – nam

  Thứ hai là sự phân hóa khí hậu theo chiều Tây – Đông

  Lấy kinh tuyến 100° Tây làm ranh giới, thấy rất rõ sự phân hoá khí hậu. Phía tây kinh tuyến này, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Phía đông của kinh tuyến hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.

  Nguyên nhân: Do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển đã tạo ra sự phân hoá đông – tây.

  Ngoài ra, Bắc Mĩ còn có sự phân hóa khí hậu theo độ cao. Điều này được thể hiện rõ ở miền núi trẻ Cooc – đi- e.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )