Tại sao khi làm nhà mặc dù tường chỉ xây 20cm nhưng chân móng nhà 1m đổ bằng bê tông có bề rộng từ 50cm đến 1,2m ? **giúp mk với. mk sẽ cảm ơn và vote

Question

Tại sao khi làm nhà mặc dù tường chỉ xây 20cm nhưng chân móng nhà 1m đổ bằng bê tông có bề rộng từ 50cm đến 1,2m ?
**giúp mk với. mk sẽ cảm ơn và vote 5 sao

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-10-26T05:04:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:05:47+00:00

  Đáp án:

   

   áp suất của nhà xuống nền đất là nhỏ nhất 
  \[P = \frac{F}{S}\]

  => diện tích bề mặt bị áp càng lớn thì áp suất càng nhỏ 

  => đổ bê tông ở chân móng rộng 

  0
  2021-10-26T05:06:26+00:00

  Vì làm cho ngôi nhà tăng bề măt tiếp xúc giúp ngôi nhà không bị lún xuống

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )