tại sao khi nói về yêu cầu lịch sử đặt ra cho cách mạng trung quốc ( cách mạng tân hợi ) lại cần phải đánh giá về đồng minh hội. câu này khó nha m.n

Question

tại sao khi nói về yêu cầu lịch sử đặt ra cho cách mạng trung quốc ( cách mạng tân hợi ) lại cần phải đánh giá về đồng minh hội.
câu này khó nha m.n

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-22T22:28:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T22:29:24+00:00

  Vì Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc. Đồng minh hội có cương lĩnh, mục tiêu rõ ràng. Dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội, cách mạng Tân Hợi giành thắng lợi (dù vẫn còn những hạn chế nhất định) và có ý nghĩa quan trọng khi lật đổ triều đình Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho CNTB ở TQ phát triển.

  0
  2021-11-22T22:30:10+00:00

  đầu tiên cần phải bám sát vấn đề được hỏi, trả lời đúng trọng tâm của đề, cần đưa vấn đề được hỏi đem vào trong tổng thể để so sánh, phân tích làm sao cho đúng vấn đề đặt ra

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )