tại sao khi rót nước vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng ?

Question

tại sao khi rót nước vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng ?

in progress 0
Margaret 44 phút 2021-09-17T14:35:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-17T14:37:34+00:00

    Đáp án:

    Vì khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày, mặt trong của cốc sẽ nóng lên, nở ra, mặt ngoài chưa kịp nóng lên, cốc sẽ bị chấn động mạnh gây vỡ cốc. Còn với cốc thủy tinh mỏng, sự truyền nhiệt diễn ra nhanh hơn nên cốc sẽ khó bể hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )