Tại sao không cho chất bán dẫn trực tiếp vào cốc nước để đo mà phải cho vào cốc thủy tinh và nhúng vào cốc nước

Question

Tại sao không cho chất bán dẫn trực tiếp vào cốc nước để đo mà phải cho vào cốc thủy tinh và nhúng vào cốc nước

in progress 0
Josephine 3 ngày 2021-12-06T17:15:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T17:16:56+00:00

    Ta không cho chất bán dẫn trực tiếp vào cốc nước để đo mà phải cho vào cốc thủy tinh và nhúng vào cốc nước vì nước sẽ có sự tiếp xúc vào bề mặt chất và gây sai số cho phép đo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )