Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh

Question

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-17T02:17:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:18:42+00:00

  Các chất đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi, khi nóng thì không khí nở ra làm trọng lượng riêng giảm, còn khi lạnh, không khí co lại làm trọng lượng riêng tăng. Vì vậy, không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.

  0
  2021-09-17T02:19:15+00:00

  Trọng lượng riêng của không khí được xác định bằng công thức:

                                      $  d = 10.\dfrac{m}{V}$ 

  Khi nhiệt độ tăng, khối lượng m không đổi nhưng thể tích V tăng, do đó d giảm. Vì vậy trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn của không khí lạnh, nghĩa là không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )