tại sao không nên dùng quạt để dập tắt lửa do xăng dầu ?

Question

tại sao không nên dùng quạt để dập tắt lửa do xăng dầu ?

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-08-05T01:27:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:28:22+00:00

  Đáp án:

  vì dùng quạt sẽ cung cấp thêm oxi làn ngọn lửu cháy to hơn

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-05T01:28:25+00:00

  Không nên dùng quạt để dập tắt lửa do xăng dầu vì:

  Nếu dùng quạt thì sẽ cung cấp O2 cho sự chạy và đẩy cho xăng dầu lan ra

      ⇒ Sự cháy diễn ra mạnh hơn

     

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )