Tại sao khu vực có lượng mưa thấp nhất là ở cực

Question

Tại sao khu vực có lượng mưa thấp nhất là ở cực

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-14T07:07:32+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:09:07+00:00

  Tại vì cực có không khí lạnh nen nước không bốc hơi được vì thế không gây ra mưa

  0
  2021-10-14T07:09:20+00:00

  Bởi vì ở cực rất lạnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )