Tại sao khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất ?

Question

Tại sao khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất ?

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-08-09T10:38:00+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:39:57+00:00

  @isa

  – Vì dịch vụ chiếm tỉ trọng GDP cao nhất

  – các công nghành cao cấp như giao thông, ngân hàng

  – Thường tập trung tại hoa Kì, Ấn Độ

  – những khu vực đang phát triển mạnh mẽ thường chiếm tỉ tg cao tg lĩnh vực dịch vụ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )