tại sao lá cây màu xanh,màu xanh của lá cây có liên quan đến chức năng quang hợp hay không

Question

tại sao lá cây màu xanh,màu xanh của lá cây có liên quan đến chức năng quang hợp hay không

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-17T17:19:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:20:46+00:00

  Lá cây có màu xanh là do trong lá cây có bào quan là lục lạp.

  Trong lục lạp có chứa chất diệp lục giúp cho quá trình quang hợp.

  Chất diệp lục khi quang hợp sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra sản phẩm hữu cơ và ánh sáng được hấp thụ mạnh nhất nằm trong vùng hồng đỏ và xanh tím. còn màu xanh thì hấp thụ rất ít và bị phản lại mắt ta khiến ta nhìn thấy lá có màu xanh.

  Màu xanh của lá do chất diệp lục, chất diệp lục có cấu trúc gồm 1 vòng porphyrin có nhân Mg , màu xanh của diệp lục là do nhân Mg tạo nên. Chức năng của diệp lục là hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời được thực hiện bởi sự thay đổi vị trí các nối đôi trong phân tử diệp lục => màu xanh của diệp lục không liên quan đến chức năng của chúng => không liên quan đến quang hợp

   

  0
  2021-08-17T17:21:16+00:00

  Lá cây có màu xanh là do trong lá cây có bào quan là lục lạp.Trong lục lạp có chứa chất diệp lục mà diệp lục có màu xanh

  Màu xanh của lá do chất diệp lục, chất diệp lục có cấu trúc gồm 1 vòng porphyrin có nhân Mg, màu xanh của diệp lục là do nhân Mg tạo nên. Chức năng của diệp lục là hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời được thực hện bởi sự thay đổi vị trí các nối đôi trong phân tử diệp lục → màu xanh của diệp lục không liên quan đến chức năng của chúng → mày xanh của lá cây không liên quan tới chức năng quang hợp.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )