Tại Sao lại đặt tên man đề của đoạn trích là tức Nước vỡ bờ

Question

Tại Sao lại đặt tên man đề của đoạn trích là tức Nước vỡ bờ

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-11-12T14:35:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:36:53+00:00

  Vi Nhan đề của đoạn trích có ý nghĩa phản ánh quy luật khách quan của tự nhiên: khi áp lực của nước dồn vào một bờ nhỏ chắc chắn sẽ vỡ nhưng chisnh cái quy luật này nhà văn đã thấy nó rất hợp với văn bản :áp bức quá sẽ có đấu tra. Nhà văn đã lấy lại quy luật tự nhiên này để phản ánh một cách vô cùng chính xác quy luật của đời sống xã hội có áp bức sẽ có đấu tranh và nhà văn cũng đyưa ra một con đường duy nhất: muoons giải phóng chính mình phải đứng lên đấu tranh

  0
  2021-11-12T14:37:00+00:00

  Tại Sao lại đặt tên nhan đề của đoạn trích là tức Nước vỡ bờ ?

  – Vì Tức nước vỡ bờ một nhan đề tăng sức gợi hình cao, gây ấn tượng mạnh, ý tác giả đặt tên đã bao quát toàn bộ nội dung của đoạn trích ấy. Nhan đề cũng chính là thành ngữ của người Việt ta, nói lên sự áp bức, bóc lột quá tàn bạo của phong kiến xưa, nhưng trong sự khổ cực ấy đã bừng lên trong con người một sức mạnh tiềm tàng, dám đứng lên chống cự, đấu tranh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )