tại sao lao động là hoạt động chủ yếu ,quan trọng nhất của con người là tinh thần cho xã hội ?

Question

tại sao lao động là hoạt động chủ yếu ,quan trọng nhất của con người là tinh thần cho xã hội ?

in progress 0
aikhanh 5 tháng 2021-07-23T08:33:51+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:35:35+00:00

  Lao động là hoạt động chủ yếu quan trọng nhất của con người là tinh thần cho xã hội vì : lao đọng chỉ có ở con người , nhờ có lao động thì bản thân mới có thu nhập riêng cho mình và có cái ăn cái mặc của để, luôn tìm ra những phương pháp tiên tiến nhất phù hợp và tiện lợi nhất để phát triển thúc đẩy xã hội phát triển

  TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA BN

  0
  2021-07-23T08:35:38+00:00

  lao động là hoạt động chủ yếu ,quan trọng nhất của con người là tinh thần cho xã hộ vì nếu không có lao động thì xã hội sẽ không tồn tại, có làm thì chúng ta mới có ăn,đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )