Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh

Question

Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-08-02T11:50:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:52:09+00:00

  lê lợi đề nghị tạm hòa với quân minh vì:

  – những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân đag còn yếu, gặp nhiều khó khắn, nguy nan, phải ba lần rút lên núi chí linh và liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc. nghĩa quân đã lâm vào cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng, đói và rét

  – nhưng trog khi đo, lực lượng quân minh còn mạnh và làm chủ cả nước

                                  Chúc bạn học tốt!

                                                                NTYN

  0
  2021-08-02T11:52:15+00:00

  Nghĩa quân Lam Sơn: những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân còn non yếu, gặp nhiều khó khăn, nguy nan, phải ba lần rút lên núi Chí Linh (Lang Chánh, Thanh Hóa) và liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc. Nghĩa quân đã lâm vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng, đói, rét.

  Trong khi đó, lực lượng quân Minh còn mạnh và làm chủ cả nước.

  => Vì vậy, mùa hè năm 1423 Lê Lợi đã đề nghị tạm hòa với quân Minh để bảo toàn lực lượng.


  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )