tại sao lực lạp chỉ có ở thực vật mà không có động vật?? Giúp mình với ạ

Question

tại sao lực lạp chỉ có ở thực vật mà không có động vật??
Giúp mình với ạ

in progress 0
Iris 4 tuần 2021-08-12T02:55:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:56:44+00:00

  Đáp án:

  Bởi vì có lục lạp thì thực vât có thể quang gợp mà quang hợp chỉ diễn ra ở thực vật nên động vật không có chất lục lạp vì chúng không quang hợp như thực vật

   

  0
  2021-08-12T02:57:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: vì thực vật cần lục lạp để quang hợp mà quang hợp chỉ diễn ra ở thực vật nên động vật không có chất lục lạp vì chúng không quang hợp như thực vật mà chỉ hô hấp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )