Tại sao máy bay càng nặng thì đường băng càng phải dài?

Question

Tại sao máy bay càng nặng thì đường băng càng phải dài?

in progress 0
aihong 5 ngày 2021-12-04T17:34:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:35:49+00:00

  Đáp án:

  Vì máy bay có khối lượng quá lớn, lại bay với tốc độ rất cao nên muốn hạ cánh và dừng lại máy bay cần đường băng dài, thời gian hãm trên đường băng lâu hơn.

  Giải thích các bước giải:

   chịu

  0
  2021-12-04T17:36:07+00:00

  Đáp án:

  Vì máy bay có khối lượng quá lớn, lại bay với tốc độ rất cao nên muốn hạ cánh và dừng lại máy bay cần đường băng dài, thời gian hãm trên đường băng lâu hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )