Tại sao máy bay phải chạy một quãng đường dài trên đường băng mới cất cánh được?

Question

Tại sao máy bay phải chạy một quãng đường dài trên đường băng mới cất cánh được?

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-08-09T15:20:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T15:21:47+00:00

     

    Giải thích các bước giải:

    thông thường máy bay có khối lượng rất lớn nên quán tính của nó cũng rất lớn, do đó cần có thời gian để máy bay đạt đến tốc độ cần thiết để cất cánh, nên đường băng phải dài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )