Tại sao miếng gỗ nhẹ thả xuống nước thì nổi , còn viên bi sắt đặc thả xuống nước lại chìm ?Biết trọng lượng riêng của nước , gỗ ,sắt lần lượt là 10000

Question

Tại sao miếng gỗ nhẹ thả xuống nước thì nổi , còn viên bi sắt đặc thả xuống nước lại chìm ?Biết trọng lượng riêng của nước , gỗ ,sắt lần lượt là 10000N/m3 ; 4000N/m3 ; 76000N/m3
Em đang cần gấp ạ

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-11-19T20:03:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-19T20:04:42+00:00

    Đáp án:

    Miếng gỗ nhẹ thả xuống nước thì nổi vì gỗ có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên miếng gỗ sẽ nổi khi thả xuống nước.

    Và khi thả viên bi sắt đặc thả xuống nước lại chìm vì sắt có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của nước nên khi thả vào nước thì viên bi sẽ chìm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )