Tại sao mỗi loại Virus chỉ có thể lây nhiễm hay nhân lên trong một số tế bào nhất định

Question

Tại sao mỗi loại Virus chỉ có thể lây nhiễm hay nhân lên trong một số tế bào nhất định

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-27T12:52:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:54:27+00:00

  Các virus muốn tấn công được vào tế bào thì buộc phải có thụ thể phù hợp để gắn lên màng tế bào.

  Mỗi loại virus lại có loại thụ thể phù hợp với từng loại tế bào khác nhau.

  Do vậy, mỗi loại virus chỉ có thể tấn công vào một nhóm tế bào phù hợp với nó mà thôi, những loại tề bào khác không phù hợp sẽ không tấn công được.

  0
  2021-09-27T12:54:40+00:00

  mỗi loại Virus chỉ có thể lây nhiễm hay nhân lên trong một số tế bào nhất định là vì Acid nucleic là một chất  mang thông tin di truyền chu kỳ nhân lên của virus trong tế bào cảm thụ và mang tính bán kháng nguyên đặc hiệu của virus

   => virut có khả năng lây nhiễm nhân lên nhưng còn tùy thuộc vào người có kháng thể mạnh hay yếu 

                       Cho mk câu trả lời hay nhất nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )