Tại sao mọi người dân VN đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ biển đảo?

Question

Tại sao mọi người dân VN đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ biển đảo?

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-07-23T04:58:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-23T05:00:40+00:00

    Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, là tuyến phòng thủ hướng đông của đất nước, tạo khoảng không gian cần thiết giúp kiểm soát việc tiếp cận lãnh thổ trên đất liền.

    CHÚC BẠN HỌC TỐT :))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )