Tại sao mục tiêu của hiệp hội các nước ASEAN lại thay đổi theo từng giai đoạn ?

Question

Tại sao mục tiêu của hiệp hội các nước ASEAN lại thay đổi theo từng giai đoạn ?

in progress 0
Remi 21 phút 2021-09-14T08:54:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:55:21+00:00

  Đáp án:

  Tại vì làm như vậy để theo kịp sự phát triển của các nước và để đổi mới theo từng thời đại

  0
  2021-09-14T08:56:07+00:00

  vì trước đây các nước đang còn có chiến tranh nhưng bây giờ ko còn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )