tại sao năng suất và chất lượng sản phẩm ở nước ta còn thấp?

Question

tại sao năng suất và chất lượng sản phẩm ở nước ta còn thấp?

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-08-05T00:48:13+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:49:14+00:00

  Thứ nhất, quy mô nền kinh tế Việt Nam còn nhỏ. Với xuất phát điểm thấp, quy mô kinh tế nhỏ,

  Thứ hai, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực nhưng còn chậm

  Thứ ba, máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ còn quá lạc hậu …..

  Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế.

  Thứ năm, trình độ tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn nhiều bất cập.

  Thứ sáu, quá trình đô thị hóa, tích tụ công nghiệp diễn ra chậm

  Thứ bẩy, có những “rào cản” từ thể chế

  Thứ 8, khu vực doanh nghiệp chưa thực sự là động lực quyết định tăng trưởng NSLĐ.

                 8 lý do năng suất vn còn thấp theo thống kê nhá  ………..

  0
  2021-08-05T00:49:46+00:00

  + Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi, cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu và chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )