Tại sao ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng lại phát triển ở nước ta?

Question

Tại sao ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng lại phát triển ở nước ta?

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-21T03:55:46+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:57:11+00:00

  Ngành công nghiệp sx hàng tiêu dùng lại phát triển mạnh ở nước ta vì ta sẽ xuất khẩu các mặt hàng đó ra nước ngoài ở nước ngoài chưa có công nghệ tiên tiến như ta nên ta có thể là nước sx mặt hàng đó tốt nhất làm tăng lượng đơn đặt hàng và cũng để phục vụ cho đời sống nhân dân trong nước, thị trường lớn phục vụ nhu cầu cho hơn 90 triệu dân

  0
  2021-09-21T03:57:36+00:00

  * Vì ta sẽ xuất khẩu các mặt hàng đó ra nước ngoài.Lượng đơn đặt hàng và cũng để phục vụ cho đời sống nhân dân trong nước, thị trường lớn phục vụ nhu cầu cho hơn 90 triệu dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )