Tại sao ngay từ đầu giai cấp công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống thực dân?

Question

Tại sao ngay từ đầu giai cấp công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống thực dân?

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-20T00:59:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T01:00:38+00:00

  Vì :

  +Họ đấu tranh cho quyền lợi của mình ,đòi những quyền lợi ấy từ tay kẻ thù của dân tộc (tăng lương, giảm giờ làm..) 

  +Họ phải chịu 3 tầng áp bức (đế quốc, phong kiến và tư sản )nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm có tinh thần dân tộc, tích cực tham gia phong trào yêu nước 

  +mặc dù chiếm 1% dân số nước ta lúc đó nhg do được kế thừa truyền thống chống giặc ngoại xâm bất khuất của cha ông nên ngay từ khi ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam đã ý thức được tinh thần dân tộc, tích cực tham gia đấu tranh chống đế quốc Pháp 

  #good_luck 

  0
  2021-09-20T01:00:43+00:00

  Ngay từ đầu giai cấp công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống thực dân là vì :

  -Muốn bảo vệ đất nước 

  -Mong muốn mang lại hòa bình cho mọi người

  -Đẩy lùi sự tấn công của giặc

  -Cuucws nước thoát khỏi lầm than

  -Qúa uất ức vì bị giặc cai trị và sai lệnh

  -Đuổi giặc ra khỏi sự hòa bình

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )