Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn

Question

Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-11-26T10:31:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:32:48+00:00

  – Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực:cái ở vật nuôi vì quá trình hình thành giới tính không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà cũng phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

  – Ứng dụng: Trong thực tế có sự khác biệt về năng suất về một sản phẩm nào đó giữa các cá thể đực và cái. Vì vậy người ta điều chỉnh tỉ lệ đực:cái sao cho hiệu quả kinh tế là cao nhất. Ví dụ: nuôi gà lấy trứng thì cần nhiều gà mái, vì vậy cần điều chỉnh tỉ lệ đực:cái sao cho số lượng con cái nhiều hơn con đực.

  HỌC TỐT NHÉ BẠN !

  0
  2021-11-26T10:33:14+00:00

  Đáp án: Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi vì quá trình hình thành giới tình không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà con phụ thuộc vào môi trường

  Điều này giúp phù hợp mực đích, nhu cầu của giới đực – giới cái trong sản xuất, tăng năng suất trong chăn nuôi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )