tại sao nguyên liệu của hô hấp tế bào là gluco mà không phải axit béo

Question

tại sao nguyên liệu của hô hấp tế bào là gluco mà không phải axit béo

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-11-01T13:50:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T13:51:28+00:00

  Nguyên liệu của hô hấp tế bào là gluco mà không phải axit béo vì:

  Axit béo có tỉ lệ oxi/cacbon thấp hơn nhiều so với đường glucozơ. Vì vậy, khi hô hấp hiếu khí, các axit béo của tế bào cần tiêu tốn rất nhiều oxi, làm tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn, do vậy mặc dù phân giải mỡ tạo nhiều năng lượng nhưng tế bào cơ lại không sử dụng mỡ trong trường hợp có glucose

  0
  2021-11-01T13:51:30+00:00

  nguyên liệu của hô hấp là glucose mà không phải là axit béo vì:

  axit béo có tỉ lệ O/C thấp hơn nhiều so với đường glucozo

  -> khi hô hấp hiếu khí , các axit béo của các tế bào cần tiêu tốn nhiều O2, làm tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn

  mặc dù phân giải mỡ tạo nhiều năng lượng nhưng tế bào cơ không  sử dụng mỡ  trong trường hợp có glucose

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )