Tại sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới?

Question

Tại sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới?

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-23T03:53:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:55:23+00:00

  Nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước: 

  +Đất nước đang bị thực dân Pháp xâm lược, chà đạp; mâu thuẫn giữa dân tộc VN với Pháp ngày càng sâu sắc.-> giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết.

  +Các cuộc đấu tranh và phong trào yêu nước trước đó đều bị thất bại vì chưa có được đường lối đúng đắn -> đặt ra yêu cầu phải tìm ra con đường cứu nước mới.

  +Người sinh ra và lên trong gia đình, vùng quê giàu truyền thống chống giặc nên sớm có tinh thần yêu nước và ý chí cứu nước.

  0
  2021-09-23T03:55:35+00:00

  BẠN THAM  KHẢO !!

  Nguyễn Tất Thành(19/5/1980),sinh ra trong một gia đình tri thức yêu nước,quê hương có truyền thống đấu tranh.Người lớn lên trong hoàn cảnh nước mất nhà tan,nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào nổ ra song đều thất bại

  ⇒Nguyễn Tất Thành đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc

  CHÚC BẠN HỌC TỐT^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )