tại sao nhà Lý lại nhờ vào thế lực họ Trần để chống lại lực lượng nổi loạn

Question

tại sao nhà Lý lại nhờ vào thế lực họ Trần để chống lại lực lượng nổi loạn

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-11-24T19:29:25+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:30:25+00:00

  –  Vì nhà Lý đang trên đà suy vong

  – Mà Lý Chiêu Hoàng thì còn quá trẻ

  – Nhân dân mất mùa, đói kém

  – Mà các quan lại địa phương lại nổi dậy đấu tranh làm cho nước hoảng loạn lên. Nên phải nhờ thế lực của họ Trần để dẹp loạn

  0
  2021-11-24T19:31:03+00:00

  – Vì lúc này, nhà Lý đánh mất sự tin tưởng của nhân dân

  – Lý Chiêu Hoàng lại là nữ, không lo việc chính trị được

  – Quân Tống sắp xâm lược

  – Nhà Lý bị suy yếu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )