Tại sao nhà lý lại thi hành chính sách ngụ binh ư nông

Question

Tại sao nhà lý lại thi hành chính sách ngụ binh ư nông

in progress 0
Caroline 2 giờ 2021-09-07T09:53:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:54:37+00:00

  Vì đất nước thường xuyên có giặc ngoại xâm, chính sáchnày đã kết hợp được sản xuất với quốc phòng

  0
  2021-09-07T09:54:37+00:00

  Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”: khi đất nước có ngoại xâm thì tất cả quân lính đều tại ngũ chiến đấu cùng toàn dân ; khi hoà bình thì thay phiên nhau về làm ruộng.
  Quân đội có hai bộ phận chính : quân ở triều đình và quân ở các địa phương; bao gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh, kị binh. Vũ khí có đao, kiếm, giáo, mác, cung tên, hoả đồng, hoả pháo.
  Hằng năm, quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận. Vùng biên giới đều có bố trí quân đội mạnh canh phòng và bảo vệ,ko để xâm lấn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )