Tại sao Nhật Bản có thể trở thành nước tư bản chủ nghĩa ở châu Á

Question

Tại sao Nhật Bản có thể trở thành nước tư bản chủ nghĩa ở châu Á

in progress 0
Julia 6 ngày 2021-10-10T07:00:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:01:34+00:00

  Do ảnh hưởng của cuộc cách mạng duy tân Minh trị, có vai trò như cuộc cách mạng tư sản

  Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành đã đem lại sự thay đổi lớn trên đất nước Nhật Bản và để lại ý nghĩa nổi bật.

  – Trong nước:

       + Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật từ nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường TBCN.

       + Tạo điều kiện cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản, đưa Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh ở châu Á, một nước đế quốc duy nhất ở Châu Á.

       + Làm cho nước Nhật thoát khỏi số phận bị xâm lược.

       + Cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc Cách mạng Tư sản không triệt để, diễn ra dưới hình thức một cuộc cải cách kinh tế.

  – Quốc tế:

       + Cuộc Duy tân Minh Trị có ảnh hưởng đến các nước trong khu vực, được nhiều người chủ trương canh tân đất nước ở Trung Quốc(Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu,…); ở Việt Nam(Phan Bội Châu,…) tìm hiểu và học hỏi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )