Tại sao nhiệt đới có khí hậu nóng nhất, hàn đới có khí hậu lạnh nhất

Question

Tại sao nhiệt đới có khí hậu nóng nhất, hàn đới có khí hậu lạnh nhất

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-08-31T17:18:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:19:36+00:00

  Nhiệt đới nóng nhất vì nằm trong xích đạo, gió tin Phong thổi vào, có các dòng biển nóng

  Hàn đới lạnh nhất vì nằm gần các vòng cực, gió Tây ôn đới tràn lên

  0
  2021-08-31T17:19:44+00:00

  Nóng nhất vì nằm trong xích đạo.

  Lạnh nhất vì nằm trong các vòng cực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )