Tại sao nho giáo trở thành công cụ sắc bén bài 5 sgk ?? Mai tớ kiểm tra rồi

Question

Tại sao nho giáo trở thành công cụ sắc bén bài 5 sgk ?? Mai tớ kiểm tra rồi

in progress 0
Mary 1 năm 2021-09-02T09:52:44+00:00 1 Answers 113 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T09:53:58+00:00

    – Nho giáo bao gồm các quan niệm, các thuyết “tam cương”(quan hệ vua – tôi, cha – con, chồng – vợ), “ngũ thường” (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín),… là nói về kỉ cương đạo đức phong kiến. Nó phù hợp với tư tưởng và chủ trương của giai cấp thống trị. Nho giáo mặc dù sau này có ít nhều thay đổi qua các thời đại nhưng vẫn là công cụ tinh thần để bảo vệ chế độ phong kiến…

    => Vì vậy, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc bởi nó là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )