Tại sao những cải cách của Hồ Quý Ly không được nhân dân ủng hộ :>

Question

Tại sao những cải cách của Hồ Quý Ly không được nhân dân ủng hộ :>

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-08-21T16:32:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:33:57+00:00

  Những cải cách của Hồ Quý Ly không được nhân dân ủng hộ vì :

  *Có người thì rất ủng hộ, nhưng có người không ủng hộ vì nó vẫn nhiều hạn chế:

  – Đưa nước ta bước đầu thoát khỏi khủng hoảng.

   – Hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ

  .- Làm suy yếu thế lực nhà Trần

  – Tăng nguồn thu nhập cho nhà nước 

  *cải cách của ông nhằm mục đích xây dựng một đất nước cường thinh, tuy nhiên, ông thực hiện sự đổi mới trong thời gian quá ngắn

  => không đạt kết quả như mong dợi, gây ra sự phẫn nộ trong nhân dân, đặc biệt là các sĩ phu trung thành với nhà trần

  0
  2021-08-21T16:34:23+00:00

  Nhiều chính sách của Hồ Quý Ly không phù hợp với điều kiện  hiện tại,  so với hoàn cảnh của lúc đó: chính sách tiền giấy tuy có tư tưởng tiến bộ nhưng  so với hoàn cảnh  lúc đó là hoàn toàn không phù hợp, nhân dân không quen dùng tiền giấy do đó chính sách phát hành tiền giấy không phát huy hiệu quả.  Thứ hai: Nhiều chính sách thực hiện không triệt để như “hạn điền”, “hạn nô” do đó không đem lại hiệu quả. Hai chính sách này có thể nói này về tư tưởng là tiến bộ nhưng việc thực hiện lại không mang lại kết quả, chúng đều là những chính sách nửa vời, đúng ở đầu vào nhưng sai ở đầu ra. Do đó đã không giải phóng được sức lao động để phát triển kinh tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )