Tại sao nói cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt là độc đáo sáng tạo

Question

Tại sao nói cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt là độc đáo sáng tạo

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-11-28T12:57:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:58:39+00:00
  Lý Thường Kiệt chủ trương độc đáo sáng tạo: “tiến công trước để tự vệ”, ông nói: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”
   
  – Khi làm tướng tiên phong. Biết nhà Tống có ý đồ xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đã cất quân sang tận T.Q vây hãm và đánh thành Ung Châu. Chiếm và khống chế thành mấy tháng. Cũng vì thế tạm thời ông đã đập tan ý đồ xâm lược của nhà Tống lúc bấy giờ. Đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống sau này. Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống. Ông lãnh đạo và giành thắng lợi. Đánh đuổi hoàn toàn quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Thật sự đường lối lãnh đạo quân sự của ông độc đáo, đúng đắn và sáng tạo thần kỳ !

  0
  2021-11-28T12:58:48+00:00

  Vì Lý Thường Kiệt sử dụng những chiến lược, chiến thuật đúng đắn, độc đáo và sáng tạo.

  – Tiến công trước để phòng vệ.

  – Xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.

  – Xử lí thông minh, sáng tạo.

  – Chọn nơi mai phục phù hợp.

  – Chủ động giải hòa, kết thúc chiến tranh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )