tại sao nói cách mạng tư sản pháp 1789-1794 đã phá hủy tận gốc rể chế độ phong kiến

Question

tại sao nói cách mạng tư sản pháp 1789-1794 đã phá hủy tận gốc rể chế độ phong kiến

in progress 0
Maria 3 ngày 2021-12-06T17:17:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:18:59+00:00

  Bởi vì Cách mạng tư sản Pháp đã:

  – Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

  – Ngoài ra, cuộc cách mạng còn có sự ảnh hưởng, làm cho chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

  0
  2021-12-06T17:19:01+00:00

  Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )