tại sao nói cách mạng tư sản pháp thế kỉ 18 là cuộc đại cách mạng tư sản châu âu

Question

tại sao nói cách mạng tư sản pháp thế kỉ 18 là cuộc đại cách mạng tư sản châu âu

in progress 0
Audrey 1 tuần 2021-11-30T14:39:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:40:46+00:00

  Là cuộc CMTS điển hình:

  + Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.

  + Giải quyết được vấn đề dân chủ.

  + Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.

  + Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát tiển của cách mạng.

  – Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

  0
  2021-11-30T14:41:09+00:00

  – Là cuộc CMTS điển hình:

  + Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.

  + Giải quyết được vấn đề dân chủ.

  + Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.

  + Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát tiển của cách mạng.

  – Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )