tại sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ? Hướng dẫn 1 .CÓ SỰ PHù HỢP GIŨA Cấu tạo VÀ CHỨC NĂng TRONG MỖI CƠ QUAN , mỗi ơ quan đều có đặc điểm cấ

Question

tại sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ?
Hướng dẫn 1 .CÓ SỰ PHù HỢP GIŨA Cấu tạo VÀ CHỨC NĂng TRONG MỖI CƠ QUAN , mỗi ơ quan đều có đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức năng của cơ quân đó : Rễ thân lá hoa quả hạt ….
2 Có sự thống nhất giữa chúc năng của mỗi cơ quan :các cơ quan trong mỗi cây sẽ có mối quan hệ với nhau .
3 sự thay đổi của một cơ quan sẽ thay ảnh hưởng đến đặc điểm của các cơ quan khác : rễ hoạt động yếu thì … thân …

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-07-23T04:39:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:40:59+00:00

  Đáp án:

   Cây có hoa là 1 thể thống nhất là do:

  + có sự hài hòa giữa cấu tạo của mỗi cơ quan (mỗi cơ quan đều có những đặc điểm để thích nghi với chức năng của chúng như: rễ thì có chóp rế để che trỏ cho đầu rễ,…)

  + 1 cơ quan có 1 chức năng nhất định ( VD; rễ có chức năng hấp thj nước và muối khoáng)

  + ảnh hưởng 1 cơ quan sẽ ảnh hưởng đến toàn cây (VD: khi mà ta chặt rễ cây thì lượng nước và muối khoáng sẽ hấp thụ đc rất ít không đủ để phục vụ các hđ của của cây khiến chúng sẽ nhanh chết)

  0
  2021-07-23T04:41:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu hỏi: Tại sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ?

  Đáp án:

  Vì các cơ quan trong cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp, hài hòa với nhau có cấu tạo để thích nghi với những chức năng riêng, cái này bù đắp cho cái kia nên có sự liên kết với nhau, nếu một bộ phận bị tổn thương hay thay đổi sẽ gây nên sự không thống nhất làm mất cân bằng, liên lụy đến các bộ phận khác.

  VD: Nếu rễ bị tổn thương, rễ sẽ không thể truyền nước lên lá làm cho lá bị héo, khi lá bị héo sẽ không quang hợp tạo ra chất hữu cơ nuôi cây và sẽ làm cây chết dần chết mòn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )