Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?

Question

Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-17T02:04:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:05:26+00:00

  Chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi” vì phần lớn tư bản được đầu tư cho các nước chậm phát triển vay với lãi suất cao và có rất nhiều quân địch thắng nhiều nước

  0
  2021-09-17T02:05:44+00:00

   Vì nhiều tư bản được đầu tư cho các nước phát triển chậm bị vay với số tiền lãi rất cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )