Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính chất tương đối cho vd

Question

Tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính chất tương đối cho vd

in progress 0
Arya 1 năm 2021-11-26T11:32:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:33:32+00:00

  Chuyển động và đứng yên có tính tương đối do còn phụ thuộc vào vật mốc mà mình chọn, tức là phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

  Ví dụ: Đặt một bao diêm lên một bàn tròn xoay. Xoay bàn (ko quá mạnh). Đối với trái đất và những vật xung quanh đứng yên, bao diêm chuyển động tròn. Đối với bàn đang xoay, bao diêm đứng yên.

   

  0
  2021-11-26T11:34:15+00:00

  Đáp án:

   Do chúng phụ thuộc vào vật làm mốc

  Ví dụ:

  Ta nói người ngồi trong máy bay đang chuyển động so với mây nhưng lại đứng yên so với máy bay.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )