Tại sao nói cuộc Duy Tân mình trị cách mạng tư sản

Question

Tại sao nói cuộc Duy Tân mình trị cách mạng tư sản

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-02T15:06:49+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:08:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

  – Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

  – Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

  Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ  Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

  0
  2021-09-02T15:08:30+00:00

  Gọi Duy Tân minh trị cách mạng tư sản vì : 

  – Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

  – Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )