tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha?

Question

tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha?

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-06T17:17:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:19:00+00:00

  Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)

  0
  2021-10-06T17:19:22+00:00

  Đáp án:

  – Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau

  + Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác

  + Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )