Tại sao nói đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta

Question

Tại sao nói đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta

in progress 0
Natalia 4 tháng 2021-08-23T05:46:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:48:00+00:00

  – Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình thấp dưới 1000 m chiếm 85% diện tích. Núi cao trên 2000 m chỉ chiếm 1%, cao nhất là Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao 3143m.

  – Đồi núi nước ta tạo thành một cánh cung lớn hướng ra Biển Đông, chạy dài 1400 km, từ miền Tâv Bắc tới miền Đông Nam Bộ. Nhiều vùng núi lan ra sát biển hoặc bị nhấn chìm thành các quần đảo như vùng biển Hạ Long (Quảng Ninh) trong vịnh Bắc Bộ.

  – Địa hình đồng bằng chỉ chiếm 1/4 lãnh thổ đất liền và bị đồi núi ngăn cách thành nhiều khu vực, điển hình là dải đồng bằng duyên hải miền Trung nước ta.

  -> Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình nước ta

  0
  2021-08-23T05:48:21+00:00

  – Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất

  – Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp

  – Đồi núi thấp dưới 1000m chiếm 85%, núi cao trên 2000m chiếm 1%

  – Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ, bị đồi núi chia cắt thành nhiều khu vực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )