Tại sao nói Duy Tân Minh Trị 1868 là cuộc cách mạng tư sản k triệt để

Question

Tại sao nói Duy Tân Minh Trị 1868 là cuộc cách mạng tư sản k triệt để

in progress 0
Aaliyah 4 ngày 2021-12-07T03:32:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:34:02+00:00

  Sau cải cách Minh trị mặc dù đi theo con đường TBCN nhưng ở Nhật Bản vẫn duy trì những tàn tích của chế độ pk (phân chia ruộng đất). Tầng lớp samurai vẫn giữ ưu thế lớn về quyền lực chính trị, chủ trương mở rộng đất nước bằng biện pháp quân sự( đi xâm lược)

  0
  2021-12-07T03:34:11+00:00

  – Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như cuộc cách mạng tư sản:

  + Lật đổ chế độ phong kiến lạc hậu, khủng hoảng

  + Đưa tầng lớp quý tộc tư sản, đại tư sản lên năm quyền

  + Phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  + Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một nước tư bản công nghiệp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )