Tại sao nói: Giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn tương đối ngắn, diễn ra trong đại Tân sinh và là một giai đoạn rất quan trọng đối với nước ta?

Question

Tại sao nói: Giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn tương đối ngắn, diễn ra trong đại Tân sinh và là một giai đoạn rất quan trọng đối với nước ta?

in progress 0
Everleigh 1 giờ 2021-09-07T23:34:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T23:35:32+00:00

    bn có thể tham khảo ở dưới đây

    tai-sao-noi-giai-doan-tan-kien-tao-la-giai-doan-tuong-doi-ngan-dien-ra-trong-dai-tan-sinh-va-la

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )