Tại sao nói lớp thú phát triển đa dạng và thích nghi với nhiều môi trường sống

Question

Tại sao nói lớp thú phát triển đa dạng và thích nghi với nhiều môi trường sống

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-09-23T04:10:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:11:55+00:00

  Vì Thú có khả năng di chuyển, phát tán và thích nghi được với nhiều môi trường sống khác nhau và có số lượng loài rất lớn, hiện có khoảng 4600 loài với 26 bộ.
                 
  KHÔNG SAO CHÉO TRÊN MẠNG :v STUDY WELL~

   

  0
  2021-09-23T04:12:15+00:00

  Nói lớp thú phát triển đa dạng và thích nghi với nhiều môi trường sống, vì :

  + Thú là động vật có cấu tạo phức tạp và hoàn chỉnh.

  + Thân nhiệt luôn được duy trì ổn định .

  + Não bộ phát triển 

  + Sống có tổ chức cao

  → Vì vậy nên lớp thú phát triển đa dạng và thích nghi với nhiều môi trường sống.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )