Tại sao nói nguyễn huệ ( quang trung) là anh hùng dân tộc?

Question

Tại sao nói nguyễn huệ ( quang trung) là anh hùng dân tộc?

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-07-30T04:09:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:10:38+00:00

  Vì Nguyễn Huệ (Quang Trung) có những đóng góp rất to lớn:

  -Lật đổ chính quyền thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, thống nhất giang sơn

  -Bảo vệ hòa bình nền lãnh thổ vững chắc

  -Đánh tan quâm xâm lược Xiêm và nhà Thanh

  -Nhân dân ấm no dưới những chính sách phát triển kinh tế

  ⇒Nguyễn Huệ (Quang Trung) là anh hùng dân tộc

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-30T04:10:40+00:00

  Vì:

  – Đánh tan các tập đoàn PK Trịnh, Nguyễn, Lê Sơ, thống nhất đất nc

  – Dập tan các cuộc xâm lược của Xiêm và Thanh, bảo vệ nên hòa bình vững chắc

  Nhân dân ấm no dưới những chính sách phát triển kinh tế đúng đắn của ông và Triều Tây Sơn

  XIN HAY NHẤT NHÉ BN IU

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )