Tại sao nói nhân là trung tâm hoạt động của tế bào?

Question

Tại sao nói nhân là trung tâm hoạt động của tế bào?

in progress 0
Gianna 1 ngày 2021-09-12T22:19:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:20:44+00:00

  Đáp án:

  – Nhân được coi là trung tâm hoạt động của tế bào vì nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào: cảm ứng, trao đổi chất, phân chia và lớn lên, quy định cấu trúc di truyền, tổng hợp prôtêin,…

   

  0
  2021-09-12T22:20:45+00:00

  Đáp án:

   vì nhân tế bào là nơi diễn ra sự phân chia tế bào và điều khiển mọi hoat động sống của tế bào

  là cấu trúc quy định sự hình thành protein có vai trò quyết định trong di truyền học (nhiễm sắc thể)

  tổng hợp ARN riboxom (nhân con)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )