Tại sao nói thế giới sinh học là hệ thống mở và tự điều chỉnh??

Question

Tại sao nói thế giới sinh học là hệ thống mở và tự điều chỉnh??

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-11-14T02:44:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:46:05+00:00

  – Hệ thống mở: Sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường và sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường.

  – Mọi cấp độ tổ chức từ sống đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh để đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng trong hệ thống à hệ thống cân bằng và phát triển.

  0
  2021-11-14T02:46:16+00:00

       -Hệ thống mở: Sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường và sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường.

      – Mọi cấp độ tổ chức từ sống đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh để đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng trong hệ thống à hệ thống cân bằng và phát triển.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )