tại sao nói thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Question

tại sao nói thực vật góp phần điều hòa khí hậu

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-20T06:45:09+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T06:46:37+00:00

  Đáp án: ok nhé

   

  Giải thích các bước giải:  vì nó có ích cho mọi người không hủy hoai môi trương 

   nó còn góp phân làm điều hòa khí hậu 

  0
  2021-09-20T06:46:37+00:00

  Đáp án:

  + Nhả Oxi giúp con người hô hấp

  + Góp phần tránh được lũ quét

  + Chắn gió

  + Mỗi loài cây là sự biểu hiện của khí hậu từng khu vực

  => Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )