Tại sao nói thực vật là sinh vật sản xuất

Question

Tại sao nói thực vật là sinh vật sản xuất

in progress 0
Allison 1 năm 2021-09-20T13:58:47+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:00:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

  thực có khả năng tự tổng hợp nên các chất hữu cơ để tự nuôi sống bản thân

   

  0
  2021-09-20T14:00:27+00:00

  Đáp án:

   bởi vì thực vật là sinh vật sản xuất thức ăn cho côn trùng →động vật tiêu thụ bậc I→động vật tiêu thụ bậc II→vi sinh vật

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )